Antalya son yıllarda tarım alanında modern üretim tekniklerini de kullanmak suretiyle önemli başarılar kaydetti. Özellikle süs bitkileri üretimi ve kesme çiçek ihracatında uluslararası bir aktör konumuna ulaştı. İngiltere,