Antalya’dan bölük bölük Yemen’e, Trablusgarp’a, Gelibolu’ya savaşa gidip bir daha geri dönmeyen binlerce delikanlı Antalyalı’nın ne kayıdı ne akıbeti belli değildir. Antalya’nın Çanakkale  ve Kurtuluş Savaşında verdiği kayıpların