Bu yıl Antalya turizmi için afet yılı oldu. Sebeplerine, detaylarına, sonuçlarına hepimiz az çok vakıfız. Bu konuda yetkililer/yetkisizler, bilgi sahibi olanlar olmayanlar bir çok kez açıklama yaptı. İlgilisi