Yine bir seçim sathına girdik. Gözümüz aydın. Milletvekili aday adayları, köy, kahve, dağ, bayır dolaşmaya,  gazetelere ilan vermeye,  poster, broşür, katalog bastırmaya, icraatlarını anlatmaya başladılar. Buraya kadar her