En sonda yazacağımızı en başta yazalım: “Lübnan’da Sedir Ormanlarını Ordu korurken, bizde Taş Ocağı İşletmecileri’nin gözetiminde.” … Yanıbaşımızda ne zenginliklere sahibiz de çoğundan habersiz ömür tüketiyoruz bu kentte…