Antalya muftağı, coğrafi yakınlıkları nedeniyle Burdur, Isparta, Konya mutfağı ile benzerlikler gösterir. Toroslar’ın arkasından sahile gelenler, doğaldir ki mutfak kültürlerini de beraberlerinde getirmişlerdir. Bu yüzden Arabaşı çorbasının sahibi