Fahriye Hanım tam bir Cumhuriyet kadınıydı. 23rd Cemaziyelahir, 1332 Salı günü Erzurum’da dünyaya geldi. Gürcü göçmeni bir annenin güzel kızıydı. Babası da Tuzla Müdürüydü. Mehmet Nuri Bey’in, Hasankale’li