Mimarlık Öğrencileri  “Tahıl Ambarı”Nın Rölövesini Çıkardı. Antalya Kültürel Miras Derneği’nin (ANKA) yürüttüğü “Kırkambar-Teke Yaylası, Elmalı’da Geleneksel Tahıl Ambarları ve Arı Serenlerinin Belgelenmesi, Sayısallaştırılması ve Tanıtımı” projesi tanıtım ve