Anadolu Ajansı ve Antalya

Anadolu Ajansı’nın tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi ile adeta özdeştir. Türk Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri duyurmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan 17 gün önce 6 Nisan 1920’de kurulmuştur.

Anadolu Ajansı, TBMM’nin çıkardığı ilk yasaları duyurdu; Milli Mücadele’nin ve Kurtuluş Savaşı’nın her aşamasına, Cumhuriyet devrimlerine tanıklık etti.

6 Nisan 1920’de Anadolu Ajansı kurulduktan sonra, Ajansın işlerini yürütmekle görevlendirilen Yunus Nadi, bu kurumun Anadolu’da örgütlenmesini ve dış dünya ile ilişkilerini sağlamak amacıyla derhal çalışmalara başladı.

Mustafa Kemal Avrupa ile ilişki kurmak ve dış dünyaya Ulusal Kurtuluş Savaşı ile ilgili haberleri süratle ulaştırabilmek için Antalya ve Rodos’ta bir merkeze sahip olmak gereğini duyuyordu. Bu amacını gerçekleştirebilmek için Yunus Nadi’yi görevlendirdi.  Yunus Nadi 12 nisan 1920’de, Afyonkarahisar’daki Miralay Refet Bey’e bir telgraf çekerek, Antalya’da bir merkez kurup kurmadığını, Rodos’da işe yarar ve kendisinin tanıdığı Türkler bulunduğunu, Rodos’un haberleşme kablosunun Marmaris’te son bulduğunu sandığını, kendisinin Rodos’taki görevliler ile anlaşmasının mümkün olup olmadığının öğrenilmesini, özellikle Rodos’taki bir kişinin italyanlar tarafından benimsendiğini belirtmişti.

Yunus Nadi’nin girişimleri sonucu Antalya’da kurulan İstihbarat Merkezin’den Fransızca olarak dış dünyaya haber vermek için “Bureua d’ Information-Adalia” (Enformasyon Bürosu-Antalya) çıkışlı yayınlanıyordu. Antalya Telgrafhanesi, Anadolu Ajansı’nın dünyaya çıkış ve dünya haberlerini toplama merkezi olmuştu.

ABD Yüksek Komiseri Amiral Bristol’ün “gizli” kaydıyla ülkesinin Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği Anadolu Ajansı’nın bu Fransızca bültenleri, Anadolu’da girişilen “Ya İstiklal Ya Ölüm” mücadelesinin hem savaş alanında hem de siyasi alanda elde edilen başarılarına işaret ediyordu…

Anadolu Ajansı’nın dünya’ya açılan kapısı Antalya Anadolu Ajansı bugün de Avrupa Gazeteciler Dernegi tarafından başarılı çalışmaları icin  Özel ödüle layık görülmüş…

Bu köklü kurumumuzu başarılı çalışmaları dolayısıyla kutluyor, tebrik ediyoruz.

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir