Antalya 襤mar Plan覺

Rahmetli Tar覺k Ak覺ltopu’nun hat覺ralar覺n覺 okurken kar覺lat覺k…

“Antalya 襤mar Plan覺” bak覺n nas覺l yap覺lm覺…

“Antalya’n覺n imar plan覺 bir hayli ge癟 yap覺ld覺. Sene 1956, Antalya imar plan覺n覺n yap覺lmas覺 i癟in T羹rkiye 癟ap覺nda yar覺ma yap覺ld覺. Bu yar覺maya Ahmet K覺smet isminde bir mimar arkada覺mla ben de kat覺ld覺m. Bu iin uzman覺 deildik. Tecr羹bemiz de yoktu. Bu nedenle dereceye giremedik.

Yar覺maya giren 30 proje Belediye Meclis Salonu’nda sergilendi. se癟ici j羹ride Avrupa 癟ap覺nda ehirci mimarlar da vard覺. 襤talyan Pi癟癟inato gibi j羹ri heyeti bir proje 羹zerinde israrla durmu. Sonradan 繹rendim ki, bu proje akademiden arkada覺m, imdi Antalya’da karaka camii’ni yapmakta olan Turgut Cansever‘in projesi imi. Turgut Cansever projesinde halen mevcut Antalya’ya pek fazla dokunmam覺, ufak tefek r繹tular yapm覺. Yeni ve modern Antalya’y覺 Konyaalt覺 plaj覺 羹st羹ndeki, bug羹n Devlet Hastenesi ve Akdeniz niversitesi’nin olduu platoya kurmu.

ok ileri g繹r羹l羹 ve isabetli olan bu projenin k覺ymetini j羹ri takdir etmi ama, j羹ri de bulunan belediye temsilcileri “Bu proje g羹zel olabilir ama, bizce uygulama imkan覺 yok” diyerek kar覺 癟覺km覺lar ve “Antalya ehrinin Konyaalt覺 plaj覺 羹st羹ndeki platoya gittiini biz deil torunlar覺m覺z bile g繹rmez” demiler. Biz 癟ok konuda olduumuz gibi ileri g繹r羹l羹 olamam覺, bu hatay覺 ilemiiz ve 癟ok ekonomik, k羹癟羹k, derli toplu olan bu g羹n tatbikat覺 yap覺lan proje birinci se癟ilmi.

Tabii bu projenin kafi olmad覺覺, ehrin b羹y羹mesine genilemesine cevap vermedii 癟ok k覺sa zamanda ortaya 癟覺km覺, 3 senede, 5 senede bir Tevsi imar plan覺 yap覺lmas覺 gerekmi. yetmili y覺llardan sonra Antalya Belediye’sinde bir okus fokus d繹neminde, bir han覺 yama devrinde daha 繹nce planda doal sit alan覺 olarak g繹sterilmi olan bah癟eler ve Lara sahil band覺, falezler yama edilmi. Bu ac覺 繹rnekten ders al覺p allah覺n 繹zenerek yaratt覺覺 Konyaalt覺 ve 癟evresini kaybetmeyiz inallah.”