Antalya Lisesi Resim Öğretmeni Filib Efendi

Antalya için blog yazmaya başladığımızdan beri daha önce görmediğimiz, duymadığımız, tatmadığımız o kadar çok şeyle karşılaştık ki Antalya bizim için adeta bir ansiklopedi oldu. Kapağını her açışımızda yeni bir şeyle karşılaşıyor, Antalya’yı daha da çok seviyoruz.

Antalya için blog yazmaya başladığımızdan beri birçok Antalya aşığı, meraklısı, araştırmacısı ile karşılaştık ki her karşılaşmamızda yeni şeyler öğrendik, öğreniyoruz…

Özge Kurşun’da bu vesile ile tanıştığımız sohbetinden keyif aldığımız sürekli yeni şeyler öğrendiğimiz bir arkadaşımız. Özge, Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümünde doktora öğrencisi. Abdulhamit dönemi okullarını araştırıyor. Osmanlıca’ya gayet hakim.

Bir sohbetimizde Antalya Lisesinden konuşurken bize Filib Efendi’nin çizdiği ve bugün Osmanlı Arşivlerinde yer alan bir resimden bahsetmiş ve ilgimizi çekmişti. Paylaşalım istedik.

“Konya Vilayeti’ne bağlı Teke Sancağı merkezinde 1898 yılında Beş Sınıflı Liva İdadisi adıyla bir idadi açılmıştır. İlk olarak Ambarlı mektebinde eğitime başlayan idadi, Cumhuriyet devrinde bugünkü Atatürk Caddesi’ndeki binaya taşınmıştır.

Mektebin müdürü Bekir Sıtkı Efendi’dir. Arapça muallimi Yusuf Talat Efendi, Fransızca muallimi belediye tabibi olan Istıfan Efendi, Hesap, Cebir ve Hendese muallimi Bekir Sıdkı Efendi, Farsça ve Türkçe muallimi Kayzah Efendi, Tarih muallimi Yahya Efendi, Ulum-ı Diniyye muallimi Ali Haydar Efendi, Hüsnühat muallimi Ziya Efendi’dir. Hafız Mehmed Efendi idi.

Malumat-ı Ziraiye ve Sıhhiye, Alem-i Eşya, Usul-ü Defter, Kitabet, üçüncü ve dördüncü sene Türkçe, Coğrafya ve Resim derslerinin ise muallimleri yoktu. 1899 yılında boş olan resim muallimliğine kitap sansür memurluğu yapan Filib Efendi numune bir resim göndererek talip olmuştur. Dersin hocalığına kendisinden başka talip olan olmadığı için Filip Efendi’nin tayini yapılmıştır. Filib Efendi’nin yaptığı resim şudur:

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir