Antalya Yaşam Endeksi Araştırması

Türkiye İstatistik Kurumu, geçtiğimiz hafta “İllerde Yaşam Endeksi-2015” araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

İlk defa yayımlanan illerde yaşam endeksi ile bireylerin ve hanehalklarının yaşamını objektif ve subjektif göstergeler kullanarak yaşam boyutları ayrımında il düzeyinde ölçmeye, karşılaştırmaya ve zaman içinde izlemeye yönelik bir endeks çalışması yapılmış.

Çalışmanın amacı, ildeki yaşamın tüm boyutları ile izlenmesine ve iyileştirilmesine altlık oluşturacak bir gösterge sistemi geliştirmek olarak belirtildi.

İllerde yaşam endeksi; konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere yaşamın 11 boyutunu kapsamakta ve 41 gösterge ile temsil edilen bu boyutları tek bir bileşik endeks yapısı içinde sunmakta.

Bizde hemen araştırma içinde Antalya’mızın konumunu aramaya başladık. Ve  şok olduk…

Daha önce en mutsuz iller arasında yer alan Antalya’mız bu kez de genel yaşam endeksi sıralamasında 81 İl içerisinde 44. Sırada yer almış.

Yaşam memnuniyeti endeksinde ise 81 İl içerisinde 78. Sırada yer almış…

Bireylerin en temel ihtiyaçlardan biri olan ve diğer yaşamsal faaliyetlerini sürdürmeleri için ön koşul sayılabilecek güvenlik boyutu endeksinde ise 81 İl içerisinde 79. Sırada yer almış. Listenin son sırasında ise Muğla yer almış.

Türkiye’nin en önemli iki turizm cenneti Türkiye’nin güvenlik endeksi düşük iki ili olmuş.

Araştırmanın diğer sonuçlarına bakacak olursak;

Yaşam endeksinde ilk sırayı Isparta aldı
Isparta, yaşam endeksinde en yüksek endeks değeri ile ilk sırayı aldı. Isparta’yı sırasıyla Sakarya ve e Bolu takip etti. Endekste son sırayı en düşük endeks değeri ile Muş aldı.

Antalya ise 44. sırada yer aldı

Konut endeksinde ilk sıra Sakarya’nın oldu
Barınma ve yaşam alanı olarak kullanılan ve özellikleri itibariyle birey ve hanehalkının yaşam kalitesinde etken olan konut boyutu endeksinde en yüksek değeri Sakarya aldı. Sakarya’yı sırasıyla Sinop ve Bolu takip etti. Ardahan ise en düşük konut endeks değeri ile son sırayı aldı.

Antalya ise 23. sırada yer aldı.

Çalışma hayatı endeksinde ilk sırayı Zonguldak aldı
Kişilerin maddi olarak daha çok kaynağa erişebildiği bir hayat sürmelerini sağlayan, onlara yeteneklerini geliştirme, toplum içinde yararlı hissetme ve özgüvenini arttırma yoluyla yaşamını iyileştirme imkânı sunan çalışma hayatı boyutunda en yüksek endeks değerini Zonguldak aldı. Zonguldak’ı, Bilecik ve Kütahya takip etti. Çalışma hayatında son sırayı en düşük değer ile Batman aldı.

Antalya ise 29. Sırada yer aldı.

Gelir ve servet endeksinde İstanbul ilk sırayı aldı
Kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılama ve ekonomik ve kişisel risklere karşı korunma imkânı sunan gelir ve servet boyutunda en yüksek endeks değerini İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla Ankara ve İzmir izledi. Gelir ve servet endeksinde son sırayı Adıyaman aldı.

Antalya ise 8. Sırada yer aldı.

Sağlık endeksinde ilk sıra Isparta’nın oldu
Bireylerin genel sağlık durumu, sağlık altyapısı ve imkânlarının yeterliliği, sağlık hizmetlerinden memnuniyet açısından yaşam kalitesi ile doğrudan ilgili olan sağlık boyutu endeksinde en yüksek değeri Isparta aldı. Isparta’yı sırasıyla Bolu ve Rize takip etti. Sağlık endeksinde son sırayı Ağrı aldı.

Antalya ise 41. sırada yer aldı. (Antalya olarak Sağlık Turizm’i üzerinde en çok durduğumuz konulardan biriydi…)

Eğitim endeksinde ilk sırayı Tunceli aldı
Bireylerin topluma ve ekonomiye verimli bir şekilde katılması için gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklerin sağlanmasında büyük öneme sahip eğitim boyutu endeksinde ilk sırayı Tunceli aldı. Tunceli’yi sırasıyla Isparta ve Amasya izledi. Eğitim endeksinde en düşük endeks değeri ise Hakkâri aldı.

Antalya ise 16. sırada yer aldı.

Çevre endeksinde ilk sıra Kastamonu’nun oldu
Bireylerin mevcut ve gelecekteki sağlığına ve sürdürülebilir yaşamına doğrudan etkisi bulunan çevre boyutuna ilişkin endekste ilk sırayı Kastamonu aldı. Kastamonu’yu sırasıyla Karabük ve Bilecik izledi. Çevre endeksinde en düşük endeks değeri ile son sırada Iğdır yer aldı.

Antalya ise 21. sırada yer aldı. (HES’lere, taş ocaklarına devam…)

Güvenlik endeksinde ilk sırayı Artvin aldı
Bireylerin en temel ihtiyaçlardan biri olan ve diğer yaşamsal faaliyetlerini sürdürmeleri için ön koşul sayılabilecek güvenlik boyutu endeksinde en yüksek endeks değeri ile ilk sırayı Artvin aldı. Artvin’i, Sinop ve Gümüşhane izledi. Güvenlik endeksinde son sırayı ise Muğla aldı. Muğla’yı, Kilis ve Antalya takip etti.

Antalya ise 79. sırada yer aldı.

Sivil katılım endeksinde ilk sıra Sakarya’nın oldu
İnsanların yaşadıkları ilde yaşamını ilgilendiren konularda taleplerini, isteklerini duyurması ve yönetime katkı sağlaması açısından önemli bir boyut olan sivil katılımda en yüksek endeks değeri ile ilk sırayı Sakarya aldı. Sakarya’yı sırasıyla Kocaeli ve Sivas takip etti. Sivil katılım endeksinde son sırayı Hakkâri aldı.

Antalya ise 55. sırada yer aldı.

Altyapı hizmetlerine erişim endeksinde İstanbul ilk sırayı aldı
Yaşanılan alanda altyapı hizmetlerine erişilebilme kapasitesi ve memnuniyetini göstermesi açısından yaşam kalitesinin önemli bir boyutunu temsil eden altyapı hizmetlerine erişimde, en yüksek endeks değeri ile ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul’u, İzmir ve Ankara izledi. Altyapı hizmetlerine erişim endeksinde en düşük değer ile son sırayı Hakkâri aldı.

Antalya ise 9. sırada yer aldı.

Sosyal yaşam endeksinde ilk sırayı İstanbul aldı
Güçlü toplumsal ilişkilere, çeşitli sosyal faaliyetlere sahip olma yoluyla bireylerin sağlık, çalışma hayatı gibi diğer yaşam boyutlarını da olumlu etkileyen sosyal yaşam endeksinde ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla Uşak ve Bolu izledi. Sosyal yaşam endeksinde Şırnak son sırada yer aldı.

Antalya ise 46. sırada yer aldı.

Yaşam memnuniyeti endeksinde ilk sıra Sinop’un oldu
İnsanların yaşamlarının farklı zamanlarında ve alanlarında ortaya çıkan ihtiyaç ve isteklerinin karşılanmasından doğan tatmin düzeyini ifade eden yaşam memnuniyeti boyutunda en yüksek endeks değeri ile ilk sırayı Sinop aldı. Sinop’u sırasıyla Afyonkarahisar ve Bayburt takip etti. Yaşam memnuniyeti endeksinde son sırayı Tunceli aldı.

Antalya ise 78. sırada yer aldı.

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir