Antalyalıların Altın Sancağı Bugün Nerede?

Kurtuluş Savaşı sonunda Türk Ordusu 9 Eylül’de İzmir’e girince bütün yurtta olduğu gibi bu haber Antalya’da da sevinçle karşılanmış. Antalyalılar bu coşkuyu somutlaştıracak ve tarihi bir anıya dönüştürmek için  Türk Ordusu’na “Altın Sancak” hediye edilmesini kararlaştırmışlar. Yapılan hazırlıklar sonunda hazırlanan sancak İzmir’de Türk Ordusu’na hediye edilmek üzere büyük bir törenle yola çıkmış.

Antalyalıların Altın Sancağı’nın hikayesini Hüseyin Çimrin’in kitabında okuduk. Paylaşalım istedik.

Acaba bugün bu şanlı sancak nerededir? Bilen var mı?

“9 Eylül 1922 günü İzmir’e giren Mustafa Kemal ordusu Antalya’da o kadar coşku yarattı ki Antalya halkının ileri gelenleri bir araya gelerek Gazi Ordusu’na, bu coşkuyu somutlaştıracak bir armağan vermeyi kararlaştırdılar. Hazırlanan altın kapalama direkli ve baştan başa som altından yapılmış ay yıldızlı bayrak İskele’de tüm Antalyalıların katıldığı büyük bir tören eşliğinde Luid Triestina vapuru ile İzmir’e uğurlandı.

Direği altından yapılma Türk Bayrağı’nı Antalyalıların armağanı olarak İzmir’deki Türk Ordusu’na götüren heyet içinde Mebus Rasih Kaplan, Karahisar Mebusu Hulusi, Polis Müdürü Nuri, Liva Encümeni Azası Emin, Ticaret Odası Reisi Zeki, Tüccarlardan Ahmet Muhtar, Taceddin, Kaçaraleki Süleyman, Caferzade Mehmet Kaptan, Durmuşzade Hakkı, Semercizade Ali, Finikeli İzzet, Şehzade Ethem, Kabadayızade Hüseyin, Kasapzade Hacı Kadir, Çapacı Mehmet Kaptan, Ak Hüseyin, Süleyman Faik Bey’ler bulunuyordu.

21 Eylül 1922 günü İzmir’e hareket eden Luid Triestina adlı vapura İzmir kordonu’nda kurban edilmek üzere 125 koyun ile 20 dana da ayrıca yüklenmişti.

Dört tarafı çepçevre bayraklarla donanmış olan Luid Triestina adlı vapur İzmir’e giderken 26 Eylül 1922 günü Rodos’a da uğrar. Çepçevre bayraklarla donanmış vapuru gören Rodos halkı, limanı doldurur. Vapurun etrafını motorlar, kayıklar, mavnalar kuşatır.

Bizzat Rodos Valisi gemiye gelerek, Antalyalı heyeti kutlar. Ertesi gün Rodos’tan hareket eden vapur, 30 Eylül 1922 günü İzmir’e ulaşır.

Heyet İzmir’de Tevfik Paşa Otelinde miafir edilir. Ertesi günü heyet otelden ayrılarak ellerinde sancakla İzmir Sokakalarına çıkar.  Yol boyu muaazam bir insan kalabalığı heyete katılır. Heyet büyük caddelerden geçerken hep bir ağızdan okunan tekbir ve tehlil sedalarıyla İzmir’de eşi görülmemiş bir anma töreni oluşturur.

Heyet kurbanların mahallelerde kesilmesinden sonra Hisar Camii Şerifinde okunan mevlidi şerifin ardından kışlaya gidilir ve altın sancak kumandanlık dairesine hediye edilerek zimmet edilir.

Antalya Belediye Başkanlığı  ve Antalya Milletvekili Rasih Kaplan 10 yıl sonra, hediye edilen sancağın akibetini merak ederler. Genelkurmay Başkanlığı’ndan bu konuda alınan 12 Ağustos 1932 tarihli cevapta;

“İzmir Kışlasında bulunan 56. Alaya tevdi olunan sancağın kumaş kısmı erimiş bulunduğundan ay yıldız ve direk kısmı alayın esas sancağına geçirilmiştir. Bu alayın Romanya’da, Bakü zaptında, Sakarya Meydan Muharebesinde ve Son Taaruz hareketlerinde şöhretli adı vardır.” (H.Çimrin “Bir Zamanlar Antalya-Cilt:1 s:259)”

Türk Ordusunda Alay’a Sancağını Cumhurbaşkanı verir.

1 Yorum

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir