Antalya’nın Kanayan Yaraları

Blog olarak Antalya ile ilgili bir fotoğraf yarışması düzenleyecek olsak, bundan daha güzel başlık bulamazdık; “Antalya’nın Kanayan Yaraları”

Kim düşündüyse aklına sağlık.

Lafı fazla uzatmayalım. Bizim sıkça eleştirdiğimiz Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Mimarlar Odası, Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri  Derneği ile birlikte “Antalya’nın Kanayan Yaraları” konulu bir fotoğraf yarışması düzenlemiş.

Yarışmanın afişinde “Saygısız yapılaşmaya, betonlaşmaya, çevre ve kent duyarsızlığına karşı Antalya için sen de denklaşöre bas!” çağrısı yapılıyor.

Dileriz kentin kanayan yaraları tespit edilir ve daha fazla kanatılmadan yaralara pansuman yapılır.

Yarışma Teması: Antalya’nın doğal, tarihsel ve kentsel değerlerine insanın verdiği zararlar.

Yarışma Amacı:  Özellikle kent silüetini tahrip eden ‘uygunsuz’ yapılar; tarihten gelen kimlikli peyzajları yok eden ‘duyarsız-bencil’ yapılar; korunması gerekli tarihi, geleneksel ve doğal dokuları umarsız ve engelsizce geçen ‘yol ve kavşaklar’ gibi uygulamalar, gecekondular,  kaçak yapılar, kaçak ekler yanında halihazır kent unsurlarının vatandaşlar tarafından hor ve kötü kullanımları…Antalya Büyük Şehir Belediyesi, Antalya Mimarlar Odası ve Antalya Fotoğraf Sanatçıları Sinema Amatörleri Derneği  çağdaş dünya kentlerinde görülmeyen bu gibi uygulamaların “kentin kanayan yaraları” olduğu ve bunların kente karşı işlenen suçlar niteliği taşıdığı yönündeki eleştirilere katkıda bulunmak için bu sanat etkinliği düzenlemiştir.

Yarışma Takvimi

 • Son Gönderim Tarihi: 03 Mart 2014
 • Jüri Değerlendirme Tarihi: 07 Mart 2014
 • Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 14 Mart 2014

 Yarışma Jürisi:

 • Yrd. Doç. Dr. Nafia ÖZDEMİR HANYALOĞLU – Akdeniz Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölüm Başkanı.
 • Himmet ÖCAL – Sanatçı.
 • Tufan DAĞISTANLI – Sanatçı.
 • Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK – Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Müzecilik Anabilim Dalı Başkanı.
 • Mustafa MUTLUTÜRK  – Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği Başkanı.
 • Sezai Öcal BATTAL –  Mimar, Fotoğraf Sanatçısı.
 • Öner Şan – Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Genel Sekreter Yardımcısı ve Akdeniz Bölge Temsilcisi.

 Katılım Koşulları:

 • Fotoğraf yarışmasına katılım ücretsizdir.
 • Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış veya dereceye girmiş fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular sadece posta/kargo yoluyla yapılabilecektir. Başvurularda eserlerin kayıtlı olduğu CD/DVD ve ile birlikte üzerine sadece rumuz yazılı bir zarfa konacak, ayrıca başka bir zarf içinde “Antalya’nın Kanayan Yaraları” Fotoğraf Yarışması, Sakıp Sabancı Bulvarı Atatürk Kültür Parkı içi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına posta/kargo aracılığıyla teslim edilecektir. Posta veya kargodan kaynaklanabilecek kayıp, gecikme veya eserin zarar görmesi gibi durumlardan Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
 • Fotoğraf gönderme adedinde sınırlama yoktur.
 • Yarışmaya katılmak için gönderilen fotoğrafların uzun kenarı 1600 pikselden büyük, kısa kenarı 1000 pikselden küçük olmamalıdır. Fotoğraflar,  300 dpi çözünürlükte, ‘jpeg’ formatında ve maksimum sıkıştırma kalitesiyle kaydedilmiş olarak yarışma sekreteryasına ulaştırılmalıdır. Fotoğraflarda paspartu/çerçeve, imza, tipografik eklemeler vb. hiçbir unsur yer almayacaktır.
 • Fotoğrafların sayısal olarak dosya adına 6 (altı) rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Katılımcı birden fazla eserle yarışmaya katılacaksa, tüm eserlere aynı rumuzu verecek, sonuna _ (alt tire) işaretinden sonra sıra numarası verecektir. ÖRNEK: 123456_1, 123456_2 vb.

 TELİF HAKLARI

 • Yarışmaya katılan eserler, eser sahiplerinin imzasıyla, yarışma takviminde belirtilen tarih ve yerde sergilenecektir. Antalya Büyükşehir Belediyesi, eserleri bir seçki halinde internet veya basılı ortamlarda yayımlama, haber bültenlerinde yer verme, gelecek yıllarda yapılacak yeni yarışmaların tanıtımında kullanma gibi yollara başvurabilir. Bunlar için bir telif ücreti ödenmeyecektir. Katılımcılar, yarışma formunu imzalayarak bunu peşinen kabul etmiş sayılır. Seçici kurul tarafından ödüle layık görülen ve sergilenmesine karar verilen eserlerin sahipleri bilgilendirilecektir.
 • Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır. İptal edilen ödülün/derecenin yerine başka bir eser seçilmeyecektir. İtirazlar sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yarışma sekreteryasına yapılmalıdır.
 • Katılımcı yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu, tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettikleri anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Yarışmaya katılan eserler, orijinallerinin kopyası olduğu göz önüne alınarak iade edilmeyecektir. Sergilenen eserlerin basılı materyalleri Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Eser sahibi bu basılı materyaller üzerinde hak talep edemez.

Ödüller:

 • Birincilik Ödülü: Fotoğraf Makinesi
 • İkincilik Ödülü: Tablet Bilgisayar
 • Üçüncülük Ödülü: Telefon
 • 1 Jüri Özel Ödülü: Plaket ödülü
 • 50 x Sergileme Ödülü:  Fotoğraf Yarışması Sergi Katılım Sertifikası

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluşlar:

 • ABB: Antalya Büyük Şehir Belediyesi
 • ANFAD: Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri  Derneği
 • Antalya Mimarlar Odası

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir