ArkeoFest Antalya’ya Değer Katar

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Nevzat Çevik’in twitlerinin sıkı takipçisiyizdir. Antalya’nın geçmişine ait bir çok detay ve arkeolojik bilgiyi kendisinden öğreniyoruz.

Nevzat hoca, her fırsatta Antalya’nın arkeoloji zengini olduğunu ve bunun kent tanıtımında ve kentlilik bilincinin gelişiminde kullanılması gerektiğini belirtir.

Nevzat Hoca’nın özelliği ise bu temennisini somut bir öneri ile desteklemesidir. Antalya’da Arkeoloji Festivali yapılmasını önerir. Ekspress gazetesinde yer alan bir açıklamasında şöyle der;

“Antalya kültür ve turizm başkentidir. Bunu da en çok arkeolojik kalıntılarına borçludur. Karain’de neredeyse yarım milyon yılı bulan yaşantı geçmişi, kesintisizce bugüne gelmiştir. Tarihin derinliğinde ve coğrafyanın yaygınlığında hiçbir yer, zenginlikte bu denli şanslı değildir. Kazılar ve araştırmaların yoğunluğu Antalya’yı geçmiş zamanların bilgilerini toplayan çok zengin bir arşive dönüştürmüştür. Müzelerimizin salonları ve depoları eserlerle doludur. Salt Antalya Müzesi’nde bile 59.000 eser bulunmaktadır. Antalya’nın arkeolojik değerleri, kente dünyaca ünlü bir kültür profili armağan etmiştir. Antalya’nın deniz-kum ve güneşi tüm Akdeniz sahillerinde pek çok ülkede vardır. Ancak, kültürel-tarihsel varlıklarıyla ayrıcalık oluşturmaktadır.”

Festival Antalya’nın kimliğini güçlendirecek, halkın yurttaşlık bilincini yükseltecek, kültür ve doğa varlıklarının korunması bilincini güçlendirecek, varlıklarımıza nasıl sahip çıktığımızı dünyaya anlatacaktır”.

“Antalya turizmi açısından tanıtımın yeni bir yolu açılacak,  olasılıkla turlar zamanlarını festivale göre ayarlayacak, kazılarda ortaya çıkan keşifler sadece bilim adamları arasında değil tüm halkla paylaşılmış olacak, arkeoloji-tarih bilimi gençler için özendirilmiş olacak,  kente her kesimin sahip çıkması için partiler üstü bir platform oluşmuş olacak, çocuk ve gençler festivalin eğitim odaklı etkinlikleriyle üstünde yaşadıkları toprakların derin geçmişini heyecanla öğreneceklerdir.”

Bu yaz gördük ki; Arkeoloji Festivali Antalya’ya çok şey katabilir. Neredeyse her hafta gazetelerde bir arkeolojik keşif haberi ile güne başladık.

Apartman bahçesinden büst,

AVM kazısınıdan nekropol,

Denizden lahit,

Domates tarlasından mozaik yol,

NTV’de yayınlanan Tarih Avcıları programının lezzeti,

Topraktan tarih fışkıran Antalya’nın artık arkeoloji festivalini düzenlemesi gereklilik olmaya başladı…

Nevzat Hoca fikri ortaya atmakla kalmadı. Fikrin tüm akışını da kamuoyuna sundu.

Nevzat Hoca’nın kaleminden Anahtar teslim proje…

Keşke önümüzdeki yıl böyle bir festivalle sezona girsek.

Umarız kent yöneticilerimiz bu projeyi hayata geçirmek için çaba sarfederler.

İşte proje’nin detayları:


ANTALYA ARKEOLOJİ FESTİVALİ (*)

Aslında dünyada bir ilk olacak. Dünyadaki birkaç benzeri daha çok etnografik içeriklidir.

Festival Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi, Büyük Şehir Belediyesi, Antalya Belediyeleri, Antalya Tanırttım Vakfı gibi ana paydaşlar ve diğer yaygın paydaşlarla gerçekleştirilecektir. Hem hazırlık ve realizasyonda hem de sonuçların paylaşımında tam bir ortaklık söz konusu olacaktır. Bu organizasyon sanal medyada olgunlaşmaktadır. Sonrasında uzman bir komite planlamaya geçecektir.

Yılda bir, Nisan Ayı sonunda, Atatürk parkı ve Cam Piramit’te  düzenlenmesi planlanmaktadır.

Festival kapsamında Kazı ve müze standları, Atatürk ve Arkeoloji standı, tarih boyunca inanç ev dinler standı, sualtı arkeolojisi standı, dia ve video-film gösterimleri, konferans ve söyleşiler, fotoğraf ve resim sergileri, konuyla ilgili kitap ve hediyelik eşya satış standları, antik içerikli tiyatro ve müzik performansları, çocuk ve genç atölyeleri (Bir fotoğraf çek, bir kalıntı çiz, bir kalıntı tanımla gibi), kurgu kazı alanları, antik yeme-içme seansları,  orijinal dönem kıyafetleriyle sağlanmış atmosfer, tarihin her dönemini temsilen giydirilmiş mankenlerin anlattığı dönem öyküleri gibi pekçok etkinlik yapılabilecektir. Bu etkinlikler sanal medyada fikir katkısına açılmış, fikirler sonradan seçilmek ve planlamak üzere derlenmektedir.

Antalya kültür ve turizm başkentidir. Bunu da en çok arkeolojik kalıntılarına borçludur. Karain’de neredeyse yarım milyon yılı bulan yaşantı geçmişi, kesintisizce bugüne gelmiştir. Tarihin derinliğinde ve coğrafyanın yaygınlığında hiçbir yer, zenginlikte bu denli şanslı değildir. Adım başına antik kentler ve diğer yerleşimler dağılıdır. Karaların yanında denizleri de arkeolojik mirastan zengin pay almıştır. Uluburun ve Gelidonya batıkları dünyada konusunda en önemli bulgulardır. Antalya İli sınırları içinde 13 adet periyodik arkeolojik kazı sürdürülmektedir. Bunun yanında müzelerin yürüttüğü pekçok kurtarma kazısı da araştırma zenginliğini çoğaltmaktadır. Kazılar ve araştırmaların yoğunluğu Antalya’yı geçmiş zamanların bilgilerini toplayan çok zengin bir arşive dönüştürmüştür. Müzelerimizin salonları ve depoları eserlerle doludur. Salt Antalya Müzesi’nde bile 59.000 eser bulunmaktadır. Antalyanın arkeolojik değerleri, kente dünyaca ünlü bir kültür profili armağan etmiştir. Antalya’nın deniz-kum ve güneşi tüm Akdeniz sahillerinde pekçok ülkede vardır. Ancak, kültürel-tarihsel varlıklarıyla ayrıcalık oluşturmaktadır. Antalya kültürel ve doğal değerlerin en zengince sarmallandığı çok özel topraklarda konumlanmaktadır.  Buna karşın Antalya kültür turizminde istenen yerde değildir. Antalya halkının çoğunluğu da bunca değerin içinde, eserden çoğunlukla habersiz ve ilgisiz yaşamaktadır. Antalya’da pekçok festival sürdürülmektedir. Ancak en karekteristik yanı olan arkeolojik zenginliğinin festivali hala yoktur.

İşte bu nedenlerle ANTALYA ARKEOLOJİ FESTİVALİ acilen gereklidir. Festival Antalya’nın kimliğini güçlendirecek, halkın yurttaşlık bilincini yükseltecek, kültür ve doğa varlıklarının korunması bilincini güçlendirecek, varlıklarımıza nasıl sahip çıktığımızı dünyaya anlatacak, Antalya turizmi açısından dünyasal bir tanıtımın yeni bir yolu açılacak,  olasılıkla turlar zamanlarını festivale göre ayarlayacak, kazılarda ortaya çıkan keşifler sadece bilim adamları arasında değil tüm halkla paylaşılmış olacak, arkeoloji-tarih bilimi gençler için özendirilmiş olacak, eskiçağ bilimlerinin uygarlığa ve entelektüel düzeye katkıları öğrenilecek, hiçbir kurumun yada kişinin elinde olmayıp herkese ve her kuruma ait ortak bir payda oluşacak, kente her kesimin sahip çıkması için partiler üstü bir platform oluşmuş olacak, çocuk ve gençler festivalin eğitim odaklı etkinlikleriyle üstünde yaşadıkları toprakların derin geçmişini heyecanla öğreneceklerdir.

Bunların yanında değişik konulardaki yarışmalar sonucu verilecek ödüllerle ilgi ve emek verenler (arkeoloji emekçileri, sponsorlar, kültür turizmcileri, restorasyon projeleri gibi) özendirilecektir. Bunlardan öte Arkeolojinin Başkenti olan Antalya’ya dünyanın ilk arkeoloji festivalini yapmak yakışacaktır.

Şimdi hedefimiz projeyi yaşama geçirmektir. Hepimiz birleşip, elbirliğiyle Bu güzel ülkede ve bu güzel ülkenin en güzel kentinde yaşamanın bedelini biraz daha ödemiş olacağız.

Taslak Planın Kaynağı: Ekspres Gazetesi

2 Yorum

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir