Belediye Başkanı’nın Görevleri!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin son dönemde sürekli güncellenen http://www.antalya.bel.tr adlı web sitesi’nde belediyenin çalışmalarının yanı sıra, vatandaşlar için çok yararlı bilgiler bulunuyor. Tüm Antalyalılar’ın ara sıra bu siteye girmesinde fayda var.

“Başkan’ın Görevleri” başlığı dikkatimizi çekti. Başkan’ın görevleri şöyle sıralanıyor;

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Belediye başkanının görev ve yetkileri ise şunlardır :
a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
j) Belediye personelini atamak.
k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Bu maddelerin aralarında tek bir madde var ki, aslında en başta yer alması gerekiyor. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

Vatandaş olarak da en çok bizleri bu madde ilgilendiriyor. Sürekli kazılıp bir türlü kapanmayan yollardan tutunda, kış aylarında boğulmamak için akşamları sokağa çıkamayışımızdan, ya da stadımız olmadığı için her hafta deplasmana gitmemizden tutun da, kentin bir zamanlar sembolü olan narenciye ağaçlarının giderek azalmasına kadar (siz listeyi uzatın lütfen) huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğumuz için Belediye Başkanlarımızın görevleri süresince bu maddeye öncelik vermelerini istiyoruz.

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir