Kepez Belediyesi’nden Dokuma Fabrikası Dersleri

Geçtiğimiz aylarda Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Antalya’ya bir çağrı yaparak Dokuma Fabrikası alanı ile ilgili olan davaların sona erdiğini ve Dokuma’yı halka açmak istediğini belirtti. Bu amaçla Dokuma Fabrikası alanını Antalyalılara tahsis etmek için çalışma başlattı. Çalışmanın amacı; alanı halka sahiplendirmek.

Antalya’nın dinamiklerinin katkısıyla şehrin ortak aklının öncülüğünde bir girişim başlatıldı ve bu amaçla hiçbir hukuki engelin kalmadığı fabrika binası ve çevresini kapsayan 238 dönümlük park alanında nelerin yapılacağı ile ilgili fikir projesi hazırlaması amacıyla çalışma grubu oluşturulmuş.

Çalışma grubu; Kepez Belediye Meclisinde grubu bulunan partilerden birer temsilci, Antalya Mimarlar Odası, Antalya İnşaat Mühendisleri Odası ve Antalya Peyzaj Mimarları Odasından ikişer temsilci, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ile Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığından birer temsilcinin katılımı ile oluşturulmuş.

Çalışma Grubu, park alanındaki binaların muhafazası, var olan peyzaj ve bitki dokusunun korunarak binalarla birlikte restorasyonu ile alana yeni fonksiyonlar yüklemeye dönük bir fikir projesini; konuya ilişkin görüşü olan Antalyalılar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi partilerin temsilcileri ile görüşerek bir rapor oluşturarak ve Kepez Belediye Meclisine sunmayı hedeflemiş.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde fabrika alanında bir tane bina yıkılmayacağı, yeni bir bina yapılamayacağı,  bir tane ağacın kesilmeyeceği ve yeşil dokunun kesinlikle tahrip edilmeyeceği kamuoyuna açıklanmış.

Çalışma grubu Antalya’lıların fikirlerini öğrenmek için çeşitli toplantılar, fabrika gezileri gerçekleştirdi. Yapılan 10 toplantıda STK’lar, Antalya Akilleri, Meslek Odaları, Sendikalar, Gazeteciler, Dokuma Fabrikası’nın eski emektarları, Siyasi Partiler olmak üzere toplumun bir çok farklı kesiminin temsilcileri ile bir araya gelerek görüşler istendi. Bir web sitesi oluşturularak Antalyalıların da fikirlerini direkt iletmeleri konusunda çağrı yapıldı.

Tahmin edeceğiniz gibi ne yazık ki yeterli görüşün gelmediğini yerel basından takip ettik.

Dokuma Fabrikasının 400 bin metrekarelik inşaat alanının ne olmaması gerektiği konusunda bugüne kadar bir çoğumuz fikirlerini kamuoyunda paylaştı. Stad olmasın dedik, AVM olmasın dedik, EXPO alanı olmasın dedik, konut alanı olmasın dedik, ticari alan olmasın dedik…

Dokuma alanı ne olsun dendiğinde ise ne yazık ki bazı koltuk ve makam sahiplerini ortaya bir fikir ve vizyon koyamadıklarını tahmin etmek zor olmuyor.

Kepez Belediyesi bu alan için şu ya da bu projeyi gerçekleştireceğim dese bir çoğumuz karşı çıkıp bir çok gerekçe ile eleştirilerimizi sıralardık. Ancak Kepez Belediyesi bu alan için fikir istediğinde aynı hassasiyeti gösteremiyoruz.

Antalya’da Vakıf Çiftliğinden sonra merkezde yer alan en büyük yeşil alan Dokuma Fabrikası için 400 bin metrekare inşaat alanı mevcut iken iktidar partisi bu kadar “ya inşaat” düsturu ile icraat ortaya koyarken Kepez Belediyesi’nin bu yaklaşımına şapka çıkartmamak, alkışlamamak haksızlık olur.

Dokuma Fabrikası projesi ile Kepez Belediyesi beğenelim, beğenmeyelim hepimize ve tüm Türkiye’ye bir kaç ders verdi…

Ders 1:

400 bin metrekarelik koca bir alan için inşaat ve ticari alan oluşturmadan farklı bir proje ortaya koyma iradesi gösterdiği için…

Ders 2:

3 farklı partinin ortak çalışma yapabilmesi, yapıcı şekilde katkı koyması ve birbirleriyle olan iletişimleri için…

Ders 3:

Antalya için yapılacak bir projede Antalyalılara fikirlerini sorup öğrenmek için çalışma gerçekleştirdiği için…

Ders 4:

Ortak iş yapma becerisi gösterip şeffaf bir yönetişim örneği sergilediği için…

Ders 5:

Günümüzde Türkiye’de idareler bir şeyler hayal  ediyorlar. Meslek Odaları onlara dava açıyorlar. Bir çok şehirlerimizin projeleri ne yazık ki uygulanamıyor. Bu sefer öyle olmadığı için…

Ders 6:

Eleştirirken gösterdiğimiz heyecanı ve performansı ne yazık ki yapıcı fikirlerimiz sorulduğunda gösteremediğimizin tespiti için…

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir