Şehrin ihtiyaçları!

Antalya’da gerçek anlamda ilk imar planı çalışmaları 1950’li yıllarda başlamış.. Kentin imar planının yapılmasına karar verilmesinin ardından Vali Şefik San başkanlığında, Belediye Başkanı S. Ali Pamir, Belediye Meclis üyeleri, Bayındırlık, Sağlık, Milli Eğitim, Kadastro, Tapu Sicil, Vakıflar Müdürlüklerinden, Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanlıklarından katılan yetkililer ve Emekli Müze Müdürü Fikri Erten ile serbest Y. Mühendis Tarık Akıltopu’ndan oluşan İmar Komisyonunca 1954 yılında bir rapor hazırlanmış…

Bu raporda imar planına veri teşkil edecek, şehrin coğrafi ve iklim özellikleri, tarihi dokusu, jeolojik, nüfus, eğitim, sağlık, tarım, ticari ve iktisadi durumları, mevcut konut ve dükkan sayısı, arazi fiyatları gibi Antalya kentinin mevcut durumuna ilişkin temel bilgilere yer verilmiş…

Raporun son kısmında şehrin en önemli ihtiyaçları sıralanmıştır ki, imar planı bu ihtiyaçların ilk sırasında bulunmaktadır.. İmar planını takip eden diğer ihtiyaçlar ise planda yer alması istenilen ihtiyaçlar olup bu ihtiyaçların arasında en ilginci adliye sarayı, hükümet binası gibi önemli kamu alanlarının önünde 6. sırasında yer alan “Genelevi” dir :))

İmar Komisyon Raporu sonrasında kentin ilk imar planı, 1955 yılında İller Bankası tarafından Türkiye çapında düzenlenen “Antalya İmar Planı” başlıklı yarışma sonucu elde edilen ve 1957 yılında onaylanan plan olmuştur. Yarışmaya katılan 30 projeden Rauf Beyru, Turgut Tuncay ve İlhan Artuner’in hazırladığı tasarım birinci olmuştur. Plan, 1957 yılında İmar ve İskan Bakanlığınca onaylanmıştır.

Kaynak:

Scarpa’nın izinde Doğu Garajı

http://fairycrab.blogspot.com.tr/2016/03/scarpann-izinde-dogu-garaj-1.html

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir