Yeni Manzaralar Keşfetmek Yerine Yeni Gözler Geliştirmeliyiz

Antalya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Mimarlık Bienali, aslında son dönemde ülkemizde yapılan en önemli uluslar arası etkinliklerden biriydi. Sessiz sedasız gerçekleşen Bienalin etkilerini önümüzdeki dönemde görmeyi umut ediyoruz.

Bienal kapsamında bizim dikkatimizi çeken çalışmalardan biri de “Deneysel Mimarlık İşleri” adıyla hazırlanan ve kentin farklı noktalarında sergilenen ve halkın dikkatini çekmeyi amaçlayan projelerdi.

Bu çalışmalardan Boğaçhan DÜNDARALP’in tasarladığı “BAKANAK” pek çok Antalyalı gibi bizim de dikkatimizi çekti ve uzun uzun inceleme imkanı bulduk.

Üçkapılar karşısında, Karakaş Cami önünde sergilenen “Bakanak”ın önündeki tanıtım levhasında yer alan Marcel Proust’un şu sözü aslında her şeyi anlatıyor;

“Yeni manzaralar keşfetmek yerine yeni gözler geliştirmeliyiz”

BAKANAK’ın önündeki levhada için şu açıklama yapılıyor;

“……….Bulunduğunuz nokta; farklı çağ ve medeniyetlerin biriktirdiği yapısal mirasın birbirleriyle bağlarının sizin gözleriniz aracılığı ile yeniden inşa edilebileceği bir nokta: M.S.130 yılında Roma İmparatoru Hadrian’nın Antalya’ya ziyareti sebebi ile inşa edilmiş Hadrian Kapısı (Üç Kapılar); kapının iki tarafında, kapı ile aynı zamanda yapılmadığı bilinen, güneyindeki Julia Sancta Kulesi olarak anılan, kuzeyindekinin ise altkısımları Antik çağ’a ait, üst kısmının Selçuklular zamanından kaldığı bilinen, süslemesiz blok taşlardan yapılmış iki kule; kapının ardında da Helen Devri temelleri üzerine inşa edilmiş, Roma, Selçuklu, Osmanlı yaşantısının birbiri üzerine katlanarak XIX. Yüzyılın sonlarına kadar gelişmiş eski Antalya…

Bir diğer tarafta da yıkılmış Karakaş Camisi’nin çeşitli tarihi dönemleri simgileyen değerlerle, yakın dönemin yapıları arasında mimari ve kentsel tasarım boyutlarında uygun bir bütünlüğünün sağlanması amacıyla 1991 – 2022’ler arasında titizlikle yeniden inşa edilmiş hali…

Bakanak ise tüm bu katmanların aksında ve kesişiminde yer alan, 3 km çapında bir alanda izlerini sürebileceğiniz bu tarihsel katmanların birbirleri ile bağlarını keşfetmenizi ve ilişki kurmanızı sağlayacak bir araç…”

Dileğimiz önümüzdeki dönemde bu tip çalışmaların devam etmesi ve Bienal’le sınırlı kalmaması.

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir